events

TK Dreammakers


TK Park ร่วมกับ School of Changemakers  เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-18 ปี ที่สนใจอยากเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคม ได้มาลองตั้งต้นทำโปรเจกต์ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ ในโครงการ TK Dreammakers โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโปรเจกต์และการทำงานเป็นทีม เป็นระยะเวลา 12  สัปดาห์

โครงการนี้เหมาะสำหรับ?

 • เยาวชนอายุ 15 – 18 ปี รวมทีม 3 – 5 คน
 • สนใจเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคม
 • ต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาสังคมและวิธีการทำงานเป็นทีม
 • มีเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในการลงมือและพัฒนาโปรเจกต์
 • สามารถจ่ายเงินมัดจำเข้าร่วมโครงงาน 100 บาท/คน (จะได้เงินคืนเมื่อเข้าร่วมจนจบโครงการ)

เป้าหมายการเรียนรู้

 • เรียนรู้กระบวนการลงมือทำโปรเจกต์เพื่อสังคม
 • เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม

หัวข้อการเรียนรู้

ตลอดโปรแกรมจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 12 สัปดาห์ต่อเนื่อง โดยแต่ละบทเรียนผู้เรียนจะใช้เวลาเรียนและเวลาลงมือปฏิบัติประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งสามารถจัดสรรเวลาได้เองภายใน 2 สัปดาห์ต่อบทเรียน มีบทเรียนดังนี้

Project Planning (4 สัปดาห์)

บทเรียนที่ 1  Creative Idea: สร้างสรรค์ไอเดียเรียนรู้วิธีคิดไอเดียอย่างสร้างสรรค์จากความสนใจ/ความชอบหรือทักษะของทุกคนในกลุ่ม
บทเรียนที่ 2  Effective Planning: วางแผนงานเรียนรู้วิธีการวางแผนงานของโครงการ การแบ่งความรับผิดชอบกันในทีม จัดการงบประมาณ และการวางแผนการทำงานของตนเอง

Act on your plan (6 สัปดาห์) 

บทเรียนที่ 3 Problem solving: เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเรียนรู้วิธีการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน
บทเรียนที่ 4  Adjusting Plan: ปรับแผนงานเรียนรู้วิธีประเมินความสำคัญ/ความเร่งด่วนของกิจกรรมที่วางแผนไว้ มาถึงจุดนี้ อะไรต้องทำก่อน/หลัง หรือตัดออกได้ เพื่อให้ทำงานได้สำเร็จตรงตามเป้าที่ตั้งไว้
บทเรียนที่ 5  Collecting Feedback: วิธีเก็บผลตอบรับเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามและรูปแบบในการเก็บฟีดแบคจากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

Evaluation (2 สัปดาห์)

บทเรียนที่ 6  Review and Reflect: ทบทวนเพื่อเรียนรู้ประเมินการทำงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งของตนเองและทีม

สิ่งที่จะได้รับ

 • เกียรติบัตรและพอร์ตงาน หลังจากจบโปรแกรม

ระบบสนับสนุนอื่นๆในโปรแกรม

 • คอร์สเรียนออนไลน์ และหนังสือประกอบการเรียน
 • โค้ชประจำทีม
 • เงินทุนสนับสนุนการทำโปรเจกต์ไม่เกิน 2,000 บาท

ระยะเวลาโปรแกรม

1 เมษายน – 8 พฤษภาคม 65เปิดรับสมัครทีมที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม
12 พฤษภาคม 65ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกผ่านทาง Facebook: School of Changemakers
21 พฤษภาคม 65กิจกรรมปฐมนิเทศ (Orientation) ผ่านทางโปรแกรม Zoom
22 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 65เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และลงมือทำโปรเจกต์เพื่อสังคม
13 สิงหาคม 65กิจกรรมปิดโครงการ (Last Meet) ผ่านทางโปรแกรม Zoom

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องวางมัดจำคนละ 100 บาท/คน ในการเข้าร่วม และจะได้รับคืนเมื่อจบโครงการ

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 8 พฤษภาคม 2565 ที่ : https://bit.ly/3Nz5fne 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่: [email protected]


ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below