Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Events

Learning Plus Workshop วางแผนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเราเอง!

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-18 ปี มาเรียนรู้เครื่องมือพัฒนาทักษะท…

School Team

, ,

Prototype testing Learning Space : ทดลองไอเดียสร้างความยั่งยืนพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

ชวนผู้ที่สนใจสนับสนุนการสร้างเปลี่ยนแปลงมาร่วมให้ ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองไอเดียการสร้างพื้นที่เรียนรู้ กับองค์กรภาคสังคมและกิจการเพื่อสังคมที่กำลังจะขยายงานการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

School Team

Creative Idea for Change: มาร่วมแลกเปลี่ยน คิด เสริม เกลาไอเดียเพื่อแก้ปัญหา

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park และมูลนิธิเอสซีจี ชวนผู้ที่สนใจสนับสนุนการสร้างเปลี่ยนแปลง มาใช้ประสบการณ์และความ…

School Team

13 สิงหาคม 2565

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ