สกส.

Glab เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการคิดแบบ Design Thinking

G-LAB ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จัดอบรมสำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน…

School Team

2 กุมภาพันธ์ 2015

Thailand-Uk University Dialogue on SE

“คุณคิดว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้มากแค่ไหน ?” ร่วมหาคำตอบด้วยกันในกิจกรรม Th…

School Team

31 มกราคม 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below