สวทช

โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4 การประกวดเฟ้นหาไอเดียเทคโนโลยี เพื่อบ่มเพาะสู่ธุรกิจ

การประกวดเฟ้นหาไอเดียเทคโนโลยี เพื่อบ่มเพาะสู่ธุรกิจทำเงิน ด้วยความรู้เข้มข้น หลากหลายมิติ ทั้งในกรอบและนอกกรอบ และกลยุท…

School Team

23 มกราคม 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below