Afterschool

,

[Afterschool] พลังโจ๋ สนามจริงของการแก้ปัญหา ‘เด็กนอกระบบ’ เป็นอย่างไร?

พลังโจ๋คือใคร? ในสนามการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบที่กว้างใหญ่ที่ประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียน สถานการณ์เด็กออ…

School Team

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below