Ashoka

ทุน UBS Social Innovators 2016 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสังคม

บริษัท UBS ร่วมกับ Ashoka กำลังเสาะหาผู้ประกอบการสังคมที่มีไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน …

School Team

12 กรกฎาคม 2016

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below