Funding

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

​ทุน Oak Foundation เพื่อองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร

Oak Foundation มอบทุนสนับสนุนสำหรับโครงการที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาสังคม โดยเน้นโครงการที่สามารถระบุปัญหาที่เป็นรากฐาน (roo…

School Team

12 มกราคม 2017

Ashden International Awards 2017 เพื่อสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ

Ashden องค์กรการกุศลที่สนับสนุนผู้นำด้านพลังงานยั่งยืน เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Car…

School Team

7 ตุลาคม 2016

​Darwin Initiative เพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น

Darwin Initiative เพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น กรมทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร และชนบทสัมพันธ์ และกรมการพัฒนาระ…

School Team

15 กรกฎาคม 2016

ทุน UBS Social Innovators 2016 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสังคม

บริษัท UBS ร่วมกับ Ashoka กำลังเสาะหาผู้ประกอบการสังคมที่มีไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน …

School Team

12 กรกฎาคม 2016
1 2 3 13

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below