Human Right

เสนอชื่อรับทุนสิทธิมนุษยชน จากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์

รางวัลสิทธิมนุษยชนทิวลิป (2015 The Human Rights Tulip) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรหรือบุคคลที่สนับสนุนหรือรณรงค์ด้านสิท…

School Team

28 มิถุนายน 2015

MacArthur Foundation กำลังเปิดรับเอกสารขอรับทุนในสาขาต่างๆ

โครงการด้านการรักษาความปลอดภัยและความยั่งยืนทั่วโลก พยายามที่จะรักษาความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของผู้คน รวมทั้งสภาพแวดล้อ…

School Team

2 พฤษภาคม 2015

ทุนมูลนิธิ Tiet สำหรับกิจกรรมหรือนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่สร้างสรรค์

มูลนิธิ Tiet มีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนองค์กรที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบทางสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลง ทุนโครงการนี้กำลังมองหา…

School Team

24 กุมภาพันธ์ 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below