Job

SkillLane กำลังรับสมัครเพื่อนร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

SkillLane ชวนผู้ที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย มาร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สามารถ…

School Team

12 มิถุนายน 2015

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) สกส. เป็นหน่วยงานรัฐภายใต้ พรบ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ…

School Team

8 พฤษภาคม 2015

รับสมัครคนสร้างชาติและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เราเชื่อว่า การที่เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างแรงขับเคลื่อนให้ประเทศอย่…

School Team

23 เมษายน 2015
1 2

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below