Job

ZERO DISABILITY SE CLINIC (คลินิกให้คำปรึกษาการจ้างงานผู้พิการ)

เวทีให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาคธุรกิจในการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการอย่างมีประสิทธิภาพและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้…

School Team

20 กุมภาพันธ์ 2015

​ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยโครงการเป็นการทำงานประจำ 2 ปี…

School Team

21 มกราคม 2015

​กิจการเพื่อสังคม KOKOBOARD เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายต่างๆ

กิจการเพื่อสังคม KOKOBOARD ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้ตามธรรมชาติ ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป…

School Team

14 ธันวาคม 2014

รับสมัครงานทั้ง Part time และ Full time บริษัท Marimo5 Co.,Ltd

ข้อมูลบริษัท จุดมุ่งเน้นของกิจการได้แก่การสร้างที่ทำงานเพื่อเป็นโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การให้ความรู้ด้านอาหารและก…

School Team

5 พฤศจิกายน 2014
1 2

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below