peace

, ,

ร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Public Peace Prize

รางวัล Public Peace มุ่งมั่นที่จะยกย่องและสนับสนุนนักสร้างสันติภาพและการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพโลกให้เป…

School Team

9 ธันวาคม 2016

Innovating Global Peacebuilding

ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ ร่วมกับศูนย์ศึกษาสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมนานาชาติหัวข้อ “Innovating Glo…

School Team

23 พฤศจิกายน 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below