#penguinincubation

, , ,

นวัตกรรมการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โครงการนวัตกรรมการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา อั…

Facebook Profile photo

[email protected]

29 สิงหาคม 2564
, , ,

พลังโจ๋ พลังสร้างสรรค์แบ่งปันความสุข

กลุ่มพลังโจ๋สามารถประกอบกิจการเพื่อสังคมที่สร้างรายได้ให้เด็กพลังโจ๋สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง และเป็นรายได้ในการดำเนิน…

Pa Lung Jo

12 มกราคม 2564
, , ,

Online Workshop สำหรับบุคคลทั่วไป "CBT for Self-care : เรียนรู้การดูแลจิตใจด้วยหลักการปรับความคิดและพฤติกรรม" โดย Therapia

ในสถานการณ์ที่รอบตัวรายล้อมไปด้วยความตึงเครียด มองไปทางไหนก็เจอแต่ความวุ่นวายและไม่มั่นคง ก็คงไม่แปลกที่ใจของเราจะหวั่นไ…

โครงการ CBT ดีต่อใจ (Therapia)

31 สิงหาคม 2020

หอพักจะน่าอยู่ หมู่เฮาบ่าบูลลี่กั๋น

กิจกรรม ”หอพักจะน่าอยู่ หมู่เฮาบ่าบูลลี่กั๋น” เป็นกิจกรรมที่มีชื่อออกเสียงตามแบบฉบับพื้นถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย  ถ้า…

14 สิงหาคม 2020
Facebook Profile photo

Sureeporn Vaivong

23 พฤษภาคม 2563
1 2

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below