Talk

เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน SVN AWARD ปี 2557

งานนี้จะมีการเสวนาหัวข้อ “พลังของกิจการเพื่อสังคม เมื่อภาคธุรกิจ และภาคสังคมร่วมกันสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน”&…

School Team

8 มิถุนายน 2015

BTalk No.04 ร่วมกันสร้างพลังงานที่ยั่งยืน (Joining Hands for Sustainable Energy)

ทางตันและทางออกของพลังงานไทยคืออะไร? พลังงานหมุนเวียนแพงจริงหรือไม่?อะไรคือมายาคติที่แพร่หลายเกี่ยวกับพลังงานไทย? และเรา…

School Team

28 เมษายน 2015

Teach For Thailand Open House#2

มาทำความรู้จักกับทีมงานทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อให้ประสบความสำเร็จในกระบวนการคัดเลือกของทีช ฟอร…

School Team

21 เมษายน 2015
1 2 3 4

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below