TeachForThailand

รับสมัครคนสร้างชาติและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เราเชื่อว่า การที่เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างแรงขับเคลื่อนให้ประเทศอย่…

School Team

23 เมษายน 2015

Teach For Thailand Open House#2

มาทำความรู้จักกับทีมงานทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อให้ประสบความสำเร็จในกระบวนการคัดเลือกของทีช ฟอร…

School Team

21 เมษายน 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below