TSEO

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) สกส. เป็นหน่วยงานรัฐภายใต้ พรบ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ…

School Team

8 พฤษภาคม 2015

ZERO DISABILITY SE CLINIC (คลินิกให้คำปรึกษาการจ้างงานผู้พิการ)

เวทีให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาคธุรกิจในการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการอย่างมีประสิทธิภาพและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้…

School Team

20 กุมภาพันธ์ 2015

Glab เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการคิดแบบ Design Thinking

G-LAB ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จัดอบรมสำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน…

School Team

2 กุมภาพันธ์ 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below