Women

ทุน Mama Cash เพื่อองค์กรที่ทำงานด้านสตรี เด็กผู้หญิง และเพศทางเลือก

Mama Cash เป็นองค์กรที่สนับสนุนสตรีที่มีความมุ่งมั่น องค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิของสตรี และโครงการที่นำโดยสตรี เด็กผู้หญิง …

School Team

14 เมษายน 2016

ร่วมเสนอชื่อผู้รับ รางวัล Tomorrow’s Peace builder โดย Peace Direct เพื่อผู้สร้างสันติภาพ

รางวัล Tomorrow’s Peace Builder เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักสร้างสันติภาพและองค์กรท้องถิ่นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทั่วโลก นั…

School Team

7 สิงหาคม 2015

โอกาสสุดท้ายกับโครงการสร้างแรงบันดาลใจ (Project Inspire 2015) ทุนสำหรับยกระดับวิถีชีวิตของผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ต่างๆ

โครงการสร้างแรงบันดาลใจคือการแข่งขันนำเสนอผลงานของผู้สมัครเป็นเวลา 5 นาที โดยเปิดรับผลงานของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-35…

School Team

19 มิถุนายน 2015
1 2

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below