youth

ร่วมเสนอชื่อผู้รับ รางวัล Tomorrow’s Peace builder โดย Peace Direct เพื่อผู้สร้างสันติภาพ

รางวัล Tomorrow’s Peace Builder เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักสร้างสันติภาพและองค์กรท้องถิ่นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทั่วโลก นั…

School Team

7 สิงหาคม 2015

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ (Project Inspire 2015) ทุนสำหรับยกระดับวิถีชีวิตของผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ต่างๆ

โครงการสร้างแรงบันดาลใจคือการแข่งขันนำเสนอผลงานของผู้สมัครเป็นเวลา 5 นาที โดยเปิดรับผลงานของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-35…

School Team

16 มีนาคม 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below