Guideline's how to create a project

สำหรับ Changemaker ที่สนใจ “เริ่มต้น” ทำโครงการเพื่อสังคม (Social Project) หรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) สามารถสร้างหน้าโครงการ (Project) บนเว็บไซต์ School of Changemakers เพื่อ ใช้แทนหน้าเว็บไซต์ของโครงการ บอกเล่ารายละเอียดของโครงการ แสดงผลความคืบหน้าของโครงการในการสื่อสารกับทีม พาร์ทเนอร์และคนทั่วไป รวมไปถึงสามารถใช้งานบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์ School of Changemakers เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการได้อีกด้วย

Functions สำคัญๆ ของ Project มีดังนี้

 • เพิ่มเพื่อนร่วมทีมเข้ามาในโครงการ
 • สามารถอัพเดทความคืบหน้าโครงการ (Project Update) โดยเจ้าของโครงการ (Project Owner) หรือ ทีมงานได้ และแชร์ผ่าน Social Media เช่น Facebook ได้ทันที
 • อัพเดทประสบการณ์ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการ หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ทำได้ ใน Journal
 • ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับโครงการของเรา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ ด้วยการกด Follow Project
 • สร้าง Need & Offer ของโครงการใน Community Webboard ได้
 • ส่งโปรเจกต์เข้าร่วมแคมเปญต่างๆ เพื่อรับการสนับสนุนด้านเงินทุน และทรัพยากรอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแคมเปญ)
 • สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้ที่หน้า Document ซึ่งสามารถทำให้โค้ช หรือที่ปรึกษา (หากมี) สามารถติดตามความคืบหน้างานโครงการได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนการสร้างโครงการ บนเว็บไซต์ School of Changemakers.com

 1. สมัคร Log in เข้า www.schoolofchangemakers.com
 2. กดปุ่ม Create Project ได้ที่ หน้า Dashboard ของตนเอง หรือ My project > Create New Project
 3. เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของโครงการ
 4. ตัวอย่างโปรเจกต์ The Guidelight
  1. ชื่อโครงการ : ควรตั้งชื่อให้กระชับ จดจำได้ง่าย สื่อความหมาย และมีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์
  2. ภาพประกอบโครงการ : สามารถอัพโหลดรูปภาพ โดยอาจเป็นโลโก้ / รูปทีมงาน หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้อง ขนาด 650 x 370 pixel
  3.แนวคิดโครงการ : อธิบายแนวคิดโดยรวมว่า ที่มาของโครงการ มีวัตถุประสงค์อะไร ดำเนินการในรูปแบบใด
  4. ระดับขั้นของโครงการ : ระบุขั้นของการดำเนินการโครงการว่าอยู่ในขั้นใด เช่น ขั้นคิดและวางแผน ขั้นที่กำลังลงมือทำแล้ว หรือขั้นการขยายผลโครงการ
  5. วันเริ่มโครงการ : ระบุวันเดือนปีที่เริ่มโครงการ
  6. พื้นที่ที่ทำโครงการ : ระบุพื้นที่ที่โครงการเลือกที่จะไปทำงานด้วยให้ชัดเจน
  7. ประเด็นปัญหา : ระบุประเด็นปัญหาสังคมที่ทางโครงการเลือกที่จะลงมือแก้ไข
  8. ปัญหา : อธิบายถึงสถานการณ์ของประเด็นปัญหานั้นๆ พร้อมเล่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหา
  9. กลุ่มเป้าหมาย : ระบุกลุ่มเป้าหมายที่โครงการทำงานด้วย หรือได้รับผลกระทบจากโครงการ
  10. เป้าหมายของโครงการ : ระบุเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวของโครงการให้ชัดเจน
  11. วิธีการแก้ไข : ระบุวิธีที่ทางโครงการเลือกที่จะใช้ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าว
  12. ผลกระทบทางสังคม : อธิบายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทางสังคมหากทำโครงการนี้สำเร็จ
  13. ที่มาของโครงการ : อธิบายเหตุผลหรือแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการ และโครงการนี้มีความเชื่อมโยงกับทีมงานที่คิดริเริ่มโครงการอย่างไรบ้าง
 5. กดปุ่ม Submit เพื่อขึ้นข้อมูลบนเว็บไซต์

เงื่อนไข และขั้นตอนการ Verify Project

 1. โครงการที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็น Verified Project นั้น ผู้สร้างโครงการ จะต้อง ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็น Verified Member ก่อน และกรอกข้อมูลโครงการได้ครบถ้วนและถูกต้อง
 2. ทีมงานจะพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า Project ของคุณ บริเวณหัวข้อ Verification หากโครงการผ่านการพิจารณาแล้ว จะปรากฎข้อความว่า Verified
 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็น Verified Project คือ จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้ารับการสนับสนุนก่อนโครงการทั่วๆ ไป ดังนี้
  • กิจกรรม Classroom A-B-C เพื่อพัฒนาไอเดีย และวางแผนการทำโครงการ
  • การขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรม HelpDesk
  • การขอรับการสนับสนุนโดยโค้ช เพื่อให้คำแนะนำในการทำโครงการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ระยะเวลาของการโค้ช จะมีการพิจารณาเป็นรายโครงการอีกครั้ง)
  • ทีมงานช่วยดูแลและดำเนินการประชาสัมพันธ์ Need และ Offer ที่โครงการได้สร้างขึ้น
  • เข้าร่วมแคมเปญที่อาจจัดขึ้นเฉพาะสำหรับ Verified Project เท่านั้น
 4. โครงการที่ผ่านการพิจารณาเป็น Verified Project แล้ว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ได้ โดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า หากพบเบาะแส หรือหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงถึงความไม่เหมาะสม ทั้งทางด้านพฤตินัยและนิตินัย ของสมาชิกในทีม และ/หรือ การดำเนินการของโครงการ
 5. สำหรับโครงการที่ยังไม่ผ่านการ Verify ยังคงสามารถใช้งานส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ School of Changemakers ได้ตามปกติ โดยคุณสามารถพัฒนาโครงการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
  • เข้าร่วม กิจกรรม Classroom ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
  • ดาวน์โหลด Changemakers’ Toolkit เพื่อพัฒนาไอเดีย ที่นำไปสู่การทำโครงการ

เมื่อพร้อมสำหรับการ Verify โครงการอีกครั้ง ก็สามารถตั้งกระทู้ใน Community เพื่อสร้าง Need > Project Verification เพื่อให้ทีมงานทำการพิจารณา Verify Project ใหม่
ถ้าหากมีข้อสงสัย เพิ่มเติม เกี่ยวกับการ Verify Project ติดต่อ admin@schoolofchangemakers.com