การใช้งาน Dashboard

07 ตุลาคม 2559
All

All

การใช้งาน  Dashboard ของ User  สามารถเข้าได้จาก ไอคอนเมนูด้านบน (Top Menu) 

                                         

 

ในหน้า  Dashboard ของ User แต่ละประเภท (Member / Coach / Helpdesk / Partner / Organization)  จะแตกต่างกันตามใช้งานเฉพาะบุคคล  แสดงผลตามความสนใจ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาที่เราสนใจ  เป็นต้น 

โดยในหน้า Dashboard จะเป็นทางเข้าสำหรับเมนูต่างๆ  ได้แก่

  • Project : แสดง โปรเจกต์ของคุณ  และ โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง (Followed Project / Coached Project สำหรับ Coach / Consulted Project สำหรับ Helpdesk เป็นต้น)
  • Timeline Update : ของโปรเจกต์ที่คุณเกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณเห็นความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่างๆ  (ฟังก์ชั่น Notification กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา)
 
  • Events and Workshop : แสดงกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจรวมถึงกิจกรรมที่คุณลงทะเบียนเอาไว้
 
  • Related News ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคุณ โดยจะแสดงผล ตามทักษะความสนใจ และกลุ่มเป้าหมายที่คุณสนใจ
  • Related Campaigns : แสดงแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับคุณ โดยจะแสดงผล ตามทักษะความสนใจ และกลุ่มเป้าหมายที่คุณสนใจ
 
  • Online Course : แสดงบทเรียนออนไลน์ พร้อม worksheet  สำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง และโค้ช
 
  • Community Post : แสดงโพสอัพเดทล่าสุด จาก เว็บบอร์ด
 
  • Journal Related To You : แสดง  Journal (บทความ / แชร์ประสบการณ์การทำโครงการ) ของสมาชิกในเว็บไซต์ โดยจะแสดงผล ตามทักษะความสนใจ และกลุ่มเป้าหมายที่คุณสนใจ
  • Knowledge Related To You : แสดง Knowledge บทความ เครื่องมือ กรณีศึกษา สถานการณ์ปัญหา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยจะแสดงผล ตามทักษะความสนใจ และกลุ่มเป้าหมายที่คุณสนใจ
 
Hashtags: