programs

Intrapreneur for Change

6 สิงหาคม 2019


SOC ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้สนใจการแก้ปัญหาสังคมด้วยโมเดลกิจการเพื่อสังคม หรือการคิดนวัตกรรมสังคม ทำงานร่วมกับผู้นำประชาสังคม 4 พื้นที่ในบทบาท Intrapreneur เพื่อบุกเบิกโมเดลใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืนในการทำงานการแก้ปัญหาสังคม 

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรที่ทำงานภาคสังคม องค์กรภาคประชาสังคมนั้นเผชิญกับความท้าทายต่างๆ  บางองค์กรพยายามปรับตัวกับทั้งปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อนและรุนแรง ในขณะที่รูปแบบการลงทุนทางสังคมกำลังปรับจากทุนให้เปล่า (grant) ไปสู่รูปแบบการลงทุน และคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานภาคสังคมนั้น สนใจการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมมากกว่าสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กรภาคสังคมที่ทำงานมานาน   ในการปรับตัวหรือเปลี่ยนผ่านนั้น โดยทั่วไปใช้เวลา 2-3 ปี Intrapreneur for change มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและทดลองโมเดลทางเลือกใหม่ๆ ผ่านการสร้าง platform และเครื่องมือให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง intrapreneur กับผู้นำองค์กรภาคสังคม เพื่อสร้าง quick win หรือทดลองไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืน โดยยึดแนวคิดการประกอบการสังคม (social entrepreneurship) และการสร้างนวัตกรรมสังคม (social innovation)

โครงการนี้เหมาะกับใคร

  1. มีเป้าหมายหรือความสนใจในการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมอยู่แล้ว  แต่อาจยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร หรือทำอะไรดี หรืออาจทำงานในสาย CSR/ Sustainability ของบริษัท  หรือสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม
  2. มีความสามารถเรียนรู้ได้เร็ว พร้อมเรียนรู้ ปรับตัว ไปกับการทำงานในพื้นที่จริง ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องซับซ้อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมาย  (ability to learn, unlearn and relearn)
  3. ผู้ที่สนใจเป็น Intrapreneur (ผู้ประกอบการภายในหรือจากโจทย์ภายในองค์กร) มีความสนใจการแก้ปัญหาสังคมที่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์การทำธุรกิจ หรือทำงานในภาคธุรกิจที่สนใจนำเอาความรู้ทางธุรกิจมาเสริมทัพกับการทำงานของภาคประชาสังคมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานแก้ปัญหาสังคม เพื่อตอบโจทย์การทำงานองค์กรภาคสังคมในเรื่องการของการสร้างความยั่งยืนในการทำงาน
  4. มีคุณสมบัติและวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ เช่นมองหาและเห็นโอกาสเป็น กล้าเสี่ยง รู้ว่าตนเองถนัดและสนใจอะไร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการทำธุรกิจ เรียนรู้และปรับตัวเร็ว

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่นี่เร็วๆ นี้ 

0

#I4C

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below