JOURNALS

กว่าจะเป็น SMUN NOTE ตัวช่วยเรื่องเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่

1 สิงหาคม 2016
9cd4f3fceaac82a85d1f7f386494e3c7

“เป็นวัยรุ่น มันยาก” คำพูดที่เด็กไทยได้พิสูจน์แล้วว่ามันจริง ไหนจะเรียน เล่น กิจกรรม ครอบครัว เพื่อน ฯลฯ จะทำยังไงให้ชีวิตมีทั้ง SMART + FUN –> สมุด SMUN Note เลยเกิดขึ้นมา เพื่อช่วยให้ชีวิตมีแบบแผนและสนุกไปพร้อมๆ กันได้

แนะนำตัว : สวัสดีครับพวกเราทีม SUT See U มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ ทัช (วิศวะขนส่ง) โมสต์ (วิศวะอากาศยาน) เอ (วิทย์เคมี) และแม็ก (วิศวะโทรคมนาคม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่มา : การรวมทีมของพวกเราเกิดจากความไม่รู้ พวกเราไม่รู้ว่า “กิจการเพื่อสังคม” คืออะไร จึงได้ลงเรียนวิชาผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดสอน และได้มีโอกาสเข้าร่วมค่าย Making More Health : Boot Camp ยิ่งทำให้พวกเรามีความสนใจมากขึ้น อีกทั้งได้ร่วมกันก่อตั้งชมรม SUT SE ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อระดมคนที่มีหัวคิดทางด้านธุรกิจ และมีใจเพื่อสังคมมาร่วมทำงานด้วยกัน

ปัญหา : พวกเราสนใจ “ปัญหาความเครียดในวัยเรียน” เนื่องจากพวกเราทั้ง 4 คน
เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มี 3 ภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษาจำนวนมากมีความวิตกกังวล และเครียด จากการสอบถึง 6 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา และกิจกรรมที่เยอะมากจนบางคนไม่รู้จักกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ไม่รู้จักกับวันหยุดปิดภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษาหลายคนเตรียมตัวในการสอบไม่ทันเวลา
เราสนใจอยากแก้ไขปัญหานี้ในมหาวิทยาลัย จึงเริ่มทำความเข้าใจปัญหาด้วยการทำแบบสอบถามสาเหตุของความเครียด และแจกจ่ายให้นักศึกษาจำนวนหนึ่ง จึงได้ข้อมูลมาว่าต้นเหตุของความเครียดนั้นเกิดจากการเรียนไม่ทัน
อ่านหนังสือสอบไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง 

คิดไปคิดมา พวกเราเลยปิ๊งไอเดียที่จะทำสมุด Smuns Note ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น เพื่อลดปัญหาความเครียดและความกังวลของนักศึกษา เราจึงเริ่มค้นหาโมเดลของสมุดในแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเรา เช่น แพลนเนอร์ที่ลงรายละเอียดปฏิทินงานของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเทคนิคการแบ่งช่องในสมุดตอนจดเล็กเชอร์ที่ง่ายต่อการอ่านทบทวน 

ด้วยแรงสนับสนุนจากโครงการ
Making More Health Thailand 2015 โดยมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) ที่สนับสนุนและให้ทุนในการตั้งต้นโครงการ พวกเราจึงมีโอกาสได้ทำตามความตั้งใจ ซึ่งตลอด 6 เดือนของโครงการ พวกเราเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงานหลายครั้ง ถึงแม้แต่ละคนในทีมจะไม่ค่อยมีเวลา บางคนติดฝึกงาน บางคนติดเรียน แต่พวกเราก็ตั้งใจอย่างมาก และคิดเสมอว่าจะผลักดัน SMUN NOTE ให้เกิดขึ้นมาให้ได้ มีบ้างบางครั้งที่พลังใจหมด เพราะทุกคนในทีมไม่มีเวลาคุยกัน งานไม่เดิน แต่โชคดีที่พวกเรามี โค้ชพี่โม และโค้ชพี่ออม ที่คอยแนะนำตั้งแต่เริ่มโครงการและคอยให้กำลังใจเสมอมา

จนในที่สุดเราได้สรุปรูปแบบ และฟังก์ชั่นต่างๆ ของ SMUN NOTE ออกมาเสร็จเรียบร้อย แต่ทุกอย่างก็ต้องหยุดลงด้วยเหตุที่ว่า ทุกคนในทีมไม่พร้อมเนื่องจากต้องไปฝึกงาน และบางคนก็เรียนจบแล้ว ไม่สามารถทำโครงการต่อได้ ทุกคนจึงตกลงกันที่จะ “หยุด” ความฝันนั้นไว้ เพื่อไปทำหน้าที่ของตัวเอง 🙁

…….. แต่แล้ววันหนึ่งก็มีข้อความเด้งขึ้นมาในแชทกลุ่มว่า “พี่ๆ ครับน้องชมรม SUT SE สนใจทำ SMUN NOTE ต่อ และจะนำมาใช้งานจริงที่มหาวิทยาลัยฯ และวางจำหน่ายเพื่อหารายได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป” ..เราเริ่มมีความหวังกันขึ้นมาอีกครั้ง โดยทีม SMUN NOTE รวมทีมกับสมาชิกชมรม SUT
SE นำโปรเจกต์ของเราไปเข้าร่วมค่าย SUT Startup Camp #5 เพื่อพัฒนาให้สามารถเกิดขึ้นจริงภายใน มทส. 

นั่นละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องเดินหน้าหาทุนกันใหม่ น้องๆ ยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้สนับสนุนโครงการ และมีอาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คอยช่วยผลักดันในทุกๆด้าน และช่วยพาเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อนำเสนอผลงาน ดังนี้

  • นำเสนอโครงการ SMUN NOTE ให้กับ ผศ.ดร.อาทิตย์
    คูณศรีสุข หัวหน้า
    สถานพัฒนาคณาจารย์
    ได้พิจารณาโครงการ เพื่อนำไปลงมือทำจริงกับนักศึกษา มทส.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  • นำเสนอโครงการ SMUN NOTE ให้กับ รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้มทส. ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตให้นักศึกษา มทส.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ใช้จริง

จนในปีการศึกษาใหม่นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 บางส่วนจะได้รับการแจก SMUN NOTE และนำไปใช้จริงในการวางแผนการเรียนพร้อมทั้งจดบันทึกด้วย และมีการวางจำหน่ายใน มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ เราก็ยังวางขายให้กับคนที่สนใจ ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา 

สุดท้ายนี้พวกเราทีม SUT See U ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับจากความคิดลมๆ แล้งๆ ของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ทุกวันนี้กลายเป็นความจริงที่น่าภาคภูมิ และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะพัฒนา SMUN NOTE ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถจำหน่ายออกนอก มหาวิทยาลัยฯ ได้ต่อไป

…………ขอบคุณครับ………….


การทำงานของ SMUN NOTE 

>>> ช่วงแรกในระหว่างที่ทำโครงการ

พวกเราเน้น ทฤษฎีของ cornell note ที่แบ่งพื้นที่การจดบันทึกออกเป็น 3 ส่วน ดังรูป เพื่อช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้น รวมถึงมีปฏิทินช่องใหญ่ๆ เอาไว้จดและวางแผนว่าในแต่ละวันจะทำอะไร มีเรียนวันไหน สอบวันไหน ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือวันไหน และนอกจากความ SMART ก็ต้องมีความ FUN ด้วย เราจึงคิดฟังก์ชั่นสนุกๆ เช่น คำคมขำๆ มุกเสี่ยวๆ เกมสนุกๆ ง่ายๆ แทรกลงไปในสมุด และพยายามออกแบบสมุดให้มีความสวยงามเหมาะกับวัยรุ่น ใช้ถือไปไหนมาไหนได้ไม่อายใครด้วย

>>>ช่วงปัจจุบันที่ผลิตและจำหน่ายที่ มทส.

เน้นให้วางแผนการใช้ชีวิต โดยการทำ planner ตั้งเป้าหมายในการเรียน ส่วนปฏิทินก็เป็นของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีกิจกรรมต่างๆ และวันสอบของทางมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกับสามารถจดภารกิจที่จะทำในแต่ละวันได้ด้วย โดยเราเสริมคำคมสร้างแรงบันดาลใจและมีรูปที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น รูปชุดครุย รูปบัณฑิตจบการศึกษา เป็นตัวช่วยสร้างกำลังใจไปให้ถึงเป้าหมายด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนที่ใช้จดบันทึกด้วย แต่ไม่เน้นมาก จะไปเน้นที่ planner มากกว่า เนื่องจากเราพบว่าเด็ก มทส.จำนวนมาก วางแผนผิดหรือไม่มีการวางแผนในการเรียน เราจึงทำให้ SMUN note หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้


Posted by SMUN NOTE on Sunday, June 26, 2016

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below