JOURNALSRIMMS

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้าวกล้า กรณัฐ ฉันทดิลก ครั้งที่หนึ่ง

17 มกราคม 2017
, , , , , ,
, , , , , , , ,
7361d042ffde46998a377940a0cf75ac

สัปดาห์ผ่านมาที่พี่ๆเข้ามาสอน   สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมากิจกรรมแรกเกี่ยวกับเด็กติดตุ๊กตาหมีสิ่งที่ผมสนใจในกิจกรรมนี้คือผมไม่เคยทำกิจกรรมรูปแบบนี้มาก่อน
ผมได้เรียนรู้วิธีในการแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง กลุ่มผทเลือกเป็นแบบเอาตุ๊กตาเก่ามาแรกเพราะต้องการให้มันเป็นไปได้จริง แต่พอได้ฟังของกลุ่มเพื่อนก็เห็นถึงความแตกต่างบางกลุ่มก็เลือกแบบมีความคิดสร้างสรรค์โดยอาจไม่อยู่บนหลักความเป็นจริงบางกลุ่มก็ไอเดียดีมากทำให้ผมได้รู้ว่าการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวสมารถทำได้หลายรูปแบบอยู่ที่ว่าอันไหนจะเหมาะสมกับสถานการนั้นมากที่สุด…..ส่วนกิจกรรมต่อมาdream to do it
คือพี่ๆพาพวกเราฝึกคิดเกี่ยวกับการเอาความสามารถที่เรามีอยู่มาแก้ไขปัญหาที่เราสนใจโดยผมได้เรียนรู้ว่าความสามารถไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเราลองคิดดีๆเราก็จะรู้ว่าความสามารถเราสามารถแก้ได้เกือบทุกปัญหาบนโลกแค่เราเริ่มคิดและลงมือทำ

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below