JOURNALS

น้องทีม Oneself พบกับวินและเอิร์ธ A-chieve

13 กุมภาพันธ์ 2017
,
S__19464234

น้องเตรียมตัวมาค่อนข้างดีมาก ทำการบ้านมาและ มาพร้อมกับคำถาม ที่น่าสนใจ  น้องน่าจะได้เห็นว่า  a-chieve จริงๆ แล้วทำเรื่องเดียวกัน กับ Oneself แต่ไม่ลึกเท่า และยากเท่า ด้วยวิธีการและกระบวนการ รู้จักตัวเองและค่อยรู้จักอาขีพ เอามารวมกัน ใช้ workshop เหมือนกัน อาชีพสะท้อนตัวตนของคนคนนึงเช่นกัน น้องทำอะไร เลือกอะไรไปเพื่ออะไร การทำกระบวนการ workshop มันไม่ใช่ว่าคนนึงเข้ามากลับมาแล้วจะได้ดวงตาเห็นธรรมทันที เพราะกระบวนการค้นหาตัวเอง เกิดขึ้นตลอดเวลา เราไม่สามารถมานั่งเห็นตัวเองทุกแง่มุมได้ ต้องผ่านการสะท้อน ลงมือทำ และกลับมาเรียนรู้  ดังนั้น workshop ค้นหาตัวเองของอะชีพ คือการที่ให้กระบวนการที่เด็กเอาไปใช้ต่อได้ด้วยตัวเอง 

การที่เด็กได้กระบวนการและกลับไปทำได้ด้วยตัวเอง 2 เรื่องหลักๆ คือ
1. ทบทวนสิ่งที่ทำไป (ใช้ loop of learning ทำ ทบทวน ทำซ้ำ)  ซึ่งคือ จิตตะ วิมังสาเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ oneself ใช้ธรรมมะ
2. รู้จักตัวเอง  โดยถ้าพูดถึงเรื่องอาชีพ จะมี 3 เรื่องคือ

  • passion ตัวตน หัวใจ ความสนใจคุณค่าของตัวเองสิ่งที่ตัวเองยึดถือคืออะไรบ้าง
  • เป้าหมายชีวิต
  • SWOT จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง โอกาส อุปสรรค์ ครอบครัว สังคม

เมื่อเด็กเห็น 3 ข้อนี้ แล้วรู้ว่าแต่ละอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร หรือเอาไปใช้ด้วยกันอย่างไร เช็คว่ามันไปด้วยกันได้ไหม ทั้ง 3 อย่างนี้

วิธีการวัดผลของ Achiever (เด็กที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ) โดยวัดเป็นรูปธรรม ระบุเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราทำกระบวนการไป (เพราะทุกอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นในหัวทั้งนั้น ต้องตีออกมาเป็นพฤติกรรม)  การเซ็ตคำถามในการวัดผล เป็นเรื่องสำคัญ เราถามคำถามแล้วมี criteria ในการตอบที่ชัดเจนว่าน้องจะต้องตอบมาประมาณนี้ ถึงจะเรียกว่าผ่าน  เราดูเรื่องหลักๆ เช่น 
1. ใจ เด็กที่ผ่านเข้าร่วมโครงการต้องมีใจที่จะใฝ่เรียนรู้ เป็น  active learner  จาก loop of learning ที่เราทำกระบวนการ
2. สมอง มีกระบวนการคิดหาอาชีพ ของตัวเอง โดยใช้ ใจ + เป้าหมาย+สถานการณ์รอบด้าน มาให้เหตุผลในการเลือกอาชีพของตนเอง อย่างมีเหตุผล 

พี่ๆ แนะนำว่า น้องควรจะทำ prototype process ของ workshop ให้สั้น และเร็ว เพื่อเก็บ feedback นำมาปรับปรุงได้เรื่อยๆ  การทำ 5 วันทีเดียว อาจจะทำให้เราไม่สามารถวัดผลที่แน่นอนได้ เพราะถ้า fail ก็จะ fail เลย  และปกติ ทำ 3 วันก็เหนื่อยมากๆ แล้ว
 

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below