JOURNALS

DOG-TOR : Helpdesk with P’Newey

22 กุมภาพันธ์ 2017
IMG_3595

ผู้เข้าร่วม : โม บิ๊ก ปัน || พี่นุ้ย เกด 

ทีแรกน้องอยากทำปลอกคอให้สุนัขมีเจ้าของ แต่หลังจากหาข้อมูลเพิ่มเติม และได้ไปพบหมออ็อบ soidog น้องได้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ข้อสรุปว่า อยาก focus สุนัขจรจัด ที่อยู่ใน shelter เพราะจากข้อมูลพบว่า สวัสดิภาพสุนัขใน shelter นั้น ไม่ดี สุนัขขาดคนดูแลอย่างใกล้ชิด อัตราส่วน คน:สุนัข  = 1:50   ทำให้ถ้าหากมีสุนัขป่วย คนดูแลจะไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง และไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวไหนป่วย  และเพื่อสวัสดิภาพของผู้ดูแลด้วยเช่นกัน พบว่า อาสาสมัครที่เข้าไปดูแล เมื่อถูกสุนัขข่วน หรือกัด จะคิดว่าไม่เป็นไร ไม่ได้ไปฉีดยา และกว่า 80% ของอาสา ที่โดนกัด ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านี้ สุนัขที่ป่วย จะมีไข้ อุณหภูมิร่างกายสูง เกิน 104 F โดยแสดงอาการก่อนล่วงหน้าถึง 14 วัน 

ถ้าหากทำปลอกคอ ที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสุนัข (สูงเกินกว่า 104 F) ได้แล้ว จะสามารถรู้ได้ว่าสุนัขตัวไหนป่วย ไม่สบาย และแยกออกมา เพื่อเฝ้าระวังได้ ทำให้สุนัขได้รับการรักษาทันเวลา คนที่ดูแลหรืออาสาสมัครสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกเมื่อต้องเข้าไปดูแลสุนัขใน shelter

เป้าหมายของ Dog-Tor  (น้องปันเป็นคนตอบ)

1. ทำปลอกคอสุนัขที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิร่างกายที่ 104F  (โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการวัดค่า คือน้ำหนัก และอุณหภูมิสภาพแวดล้อม / ความยาวขนต่างๆ ไม่ค่อยเกี่ยว)

2. ปลอกคอต้องมีราคาหลักร้อย เพื่อให้ shelter สามารถเข้าถึงได้
3. สามารถแจ้งเตือน วัด บอก อุณหภูมิได้
4. สุนัขใส่สบาย 
5. คงทน ทนน้ำ ทนฝน กันกระแทก กันสุนัขแทะ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประมาณ 4-5 ปีต่อชิ้น

 

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below