EP 4 รอฉันรอเธออยู่ ¬¬¬

26 กรกฎาคม 2560
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
สัตว์
สวัสดีครับ มาพบกับ EP 4 ครับซึ่งเนื้อหาของวันนี้.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ไม่มีไรเลยครับ โรงพยาบาลไม่ยอมตอบรับให้พวกเราเข้าไปทำงานซะที hahahahahahahahahacryingcryingcrying
เหงาเลย