Final iCARE Monthly Meeting : AAR workshop

08 สิงหาคม 2560
สุขภาพจิต,การเลือกเรียนต่อ,ศักยภาพเด็กและเยาวชน
วัยรุ่น
ครั้งสุดท้ายของการประชุม iCARE Monthly Meeting ที่มาในตีม "โอลิมปิค" ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วในวันที่ 29 ก.ค. 2560 กับหัวข้อสุดสำคัญ ที่ชวนให้เราได้คิดทบทวนและประเมินการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการที่ผ่านมาทั้งหมด นั่นคือ AAR หรือ After Action Review 

โดยการมาประชุมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. Check-in
2. Workshop ให้ความรู้เรื่องวิธีการทำ AAR  เปิดพื้นที่ให้แต่ละทีมได้ทำร่วมกับพี่โค้ช และให้ออกมานำเสนอ โดยเปิดโอกาสให้มีการตั้งคำถามและเสนอคำแนะนำซึ่งกันและกัน
3. Photo & Rewarding Time
4. Final Check-out พูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และความรู้สึกทั้งหมดจากการทำงานโปรเจคเพื่อสังคมกับโครงการ iCARE (พีคมาก)
 


สิ่งที่พวกเราจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือ วิธีการทำ After Action Review (AAR) ซึ่งก็คือกระบวนการทบทวนสิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมด มองหาจุดผิดพลาด และวิธีแก้ไขให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อการทำงานโปรเจคมาก เพราะ แน่นอนว่าการทำงานทุกย่างย่อมมีจุดที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ และผู้ที่ไปได้ไวที่สุด ก็คือผู้ที่สามารถเห็นจุด ๆ นั้น และปรับตัวได้ไวที่สุดนั้นเอง!!

การทำ AAR นั้นประกอบไปด้วย 4 ่ขั้นตอน คือ

STEP 1 : What actually happened?
เขียนขั้นตอนกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการ มาจนถึงปัจจุบันโดยละเอียด

STEP 2 : What went right?
เมื่อเขียนกระบวนการทำงานจนหมดแล้ว ก็มาพิจารณาทีละขั้น ว่าในระหว่างนั้นมีอะไรที่เราทำได้ดี หรือตามเป้าบ้าง 
อาทิเช่น ในขั้นตอนการประเมินผลค่าย พบว่าตัวเลขจากแบบสอบถามเชิงปริมาณนั้นเป็นที่น่าพอใจมาก เนื่องจากว่าค่ายสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมชัดเจนในคุณค่าที่ตนเองยึดถือได้มากถึง 91.2% อันเป็นหัวข้อคำถามที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องการแก้ปัญหา "ความไม่ชัดเจนในคุณค่าที่ตนเองยึดถือ" เป็นต้น

STEP 3 : What went wrong?
คราวนี้ก็มาพิจารณาถึงสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และเสนอวิธีการแก้ไข 
ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกค่ายในช่วงแรก จำนวนคนยังไม่ถึงเป้า มีเหตุมาจากว่าเราปล่อยช่วง PR ช้า การกระจายโพสต์จากเพจจึงไปได้ไม่ทั่วถึงนัก ต้อง boost post เสียเงินโดยไม่จำเป็น วิธีแก้ไขก็คือวางแผน marketing ล่วงหน้าให้นานขึ้น และปล่อยช่วงการรับสมัครให้นานขึ้น เป็นต้น

STEP 4 : Improvement?
ในขั้นนี้จะเป็นการสรุปประเด็นที่จะนำไปพัฒนากระบวนการการทำงานต่อไป

และนี่ก็คือโฉมหน้า AAR ของพวกเรา.. (มี 3 แผ่นต่อกัน)
 
 
 


ก็คือขั้นตอนทั้งหมดของ AAR ที่ไม่ว่าจะทำอะไร ที่ต้องการการพัฒนา ก็สามารถหยิบยกวิธีการนี้ไปใช้ได้เลย (รวมไปถึง personal development ได้ด้วยนะ) 

ก็หวังว่า journal นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย

แน่นนอน ว่าการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลย ก็คือส่วนของ personal learning ตั้งแต่ทำโครงการกันมา ไว้เราจะเขียนแยกไปใน journal อันถัดไป สรุปถึง insight จากประสบการณ์การทำโครงการเพื่อสังคมเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนนี้.. มีอะไรพีคแน่ ๆ รอติดตามนะคะ :)

ติดตามการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของพวกเราได้ที่ https://www.facebook.com/OneSelfThailand/