ขยะ ปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้าม

09 ธันวาคม 2560
อากาศ,ความมั่นคงทางอาหาร,การพัฒนาชุมชน,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,ความรับผิดชอบต่อสังคม
All
กรุงเทพมหานคร
สร้างขยะเป็นจำนวนกว่า 10,000 ตันต่อวัน
ในแต่ละวันใช้เงินกว่า 10,000,000 ล้านบาทไปกับการกำจัดขยะ
เงินจำนวนนี้สามารถช่วยคนที่อดอยาก และโหยหิวได้กว่า 60,000 ชีวิต

ประเทศไทย
เพียง 35 % ของขยะที่เกิดขึ้น ถูกนำไปจัดการได้อย่างถูกต้อง อีก 65% ที่เหลือถูกทิ้ง ฝังกลบ หรือเผาอย่างผิดวิธี
ในปี 2014 ไฟไฟม้บ่อขยะต่างๆในประเทศไทยถึง 15 ครั้ง
ขยะกว่าครึ่งเป็นขยะอินทรีย์ ที่สามารถนำกลับมาเป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นแหล่งสร้างผลิตผลทางการเกษตรได้อีก

โลก
มีจำนวนประขากรมากถึง 15 ล้านคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางและรายล้อมบ่อขยะ
แต่ละวันทั่วโลก เกิดขยะมากถึง 2.12 พันล้านตัน ถ้าหากเอาขยะเหล่านั้นใส่รถบรรทุก เราจะมีขบวนพาเรทรถขยะที่ยาวพอจะล้อมโลกได้ 24 รอบ
กว่า 99% ของของที่เราซื้อ กลายเป็นขยะภายใน 6 เดือน


หลังจากผักDone ได้เข้าปรึกษา help desk ของ School of Changemakers
เราค้นพบว่าการเข้าใจตัวตนของเรา และ เข้าใจรากเหง้าของปัญหาที่จะแก้ เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ และเป็นพื้นฐานของการดำเนินการธุรกิจเพื่อสังคม
ยิ่งค้นหา ก็ยิ่งค้นพบว่าปัญหาขยะไม่ควรเป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันเปลี่ยนแปลง จากต้นทาง ตั้งแต่แนวทางการบริโภค ไปจนถึงปลายทาง กับทางเลือกที่เราจะจัดการกับขยะที่ก่อเกิดขึ้นด้วยมือเราเองขอบคุณข้อมูลจาก:
กรมควบคุมมลพิษ 2559
Thaipublica.org
Theworldcounts.com