JOURNALS

Lesbian Uncensor เรื่อง(ไม่)ลับ ฉบับเลสเบี้ยน

15 มีนาคม 2016
30186c7f354c92b051bf5a8addcc0714

เพราะอะไรถึงทำให้ผู้หญิงสองคนรักกันหาคำตอบได้ใน
Lesbian Uncensor เรื่อง(ไม่)ลับฉบับเลสเบี้ยน

ตอบได้หมดเปลือก
ลึก… ลับ… จริง… ทุกประเด็น

“จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหญิงรักหญิง”

  1. “หญิงรักหญิงมี sex กันอย่างไร”

“ความรักของหญิงรักหญิงยั่งยืนหรือไม่”

หลากคำถาม ตอบได้จริง จากประสบการณ์การลงพื้นที่ของกลุ่มคนทำงาน
เพื่อหญิงรักหญิง “กัลยาสโมสร”
โครงการในแผนงานสุขภาวะทางเพศ สสส. โดยสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยว่า 2ปีเต็ม

จนกลายมาเป็นชุดความรู้ของหญิงรักหญิงเล่มแรกของประไทย
หนังสือที่ไม่ได้อ่านเฉพาะกลุ่ม
แต่ผู้เขียนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัย
ได้รู้จัก เข้าใจ ชีวิตและตัวตนของหญิงรักหญิงมากยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวแทนชุดความรู้ในสังคมที่จะเปิดมุมมอง
สร้างทัศนคติใหม่เรื่องเพศในสังคมไทย

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Click Here

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below