JOURNALS

กว่าจะเป็น SMUN NOTE ตัวช่วยเรื่องเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่

1 สิงหาคม 2016
9cd4f3fceaac82a85d1f7f386494e3c7

“เป็นวัยรุ่น มันยาก” คำพูดที่เด็กไทยได้พิสูจน์แล้วว่ามันจริง ไหนจะเรียน เล่น กิจกรรม ครอบครัว เพื่อน ฯลฯ จะทำยังไงให้ชีวิตมีทั้ง SMART + FUN –> สมุด SMUN Note เลยเกิดขึ้นมา เพื่อช่วยให้ชีวิตมีแบบแผนและสนุกไปพร้อมๆ กันได้

แนะนำตัว : สวัสดีครับพวกเราทีม SUT See U มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ ทัช (วิศวะขนส่ง) โมสต์ (วิศวะอากาศยาน) เอ (วิทย์เคมี) และแม็ก (วิศวะโทรคมนาคม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่มา : การรวมทีมของพวกเราเกิดจากความไม่รู้ พวกเราไม่รู้ว่า “กิจการเพื่อสังคม” คืออะไร จึงได้ลงเรียนวิชาผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดสอน และได้มีโอกาสเข้าร่วมค่าย Making More Health : Boot Camp ยิ่งทำให้พวกเรามีความสนใจมากขึ้น อีกทั้งได้ร่วมกันก่อตั้งชมรม SUT SE ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อระดมคนที่มีหัวคิดทางด้านธุรกิจ และมีใจเพื่อสังคมมาร่วมทำงานด้วยกัน

ปัญหา : พวกเราสนใจ “ปัญหาความเครียดในวัยเรียน” เนื่องจากพวกเราทั้ง 4 คน
เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มี 3 ภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษาจำนวนมากมีความวิตกกังวล และเครียด จากการสอบถึง 6 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา และกิจกรรมที่เยอะมากจนบางคนไม่รู้จักกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ไม่รู้จักกับวันหยุดปิดภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษาหลายคนเตรียมตัวในการสอบไม่ทันเวลา
เราสนใจอยากแก้ไขปัญหานี้ในมหาวิทยาลัย จึงเริ่มทำความเข้าใจปัญหาด้วยการทำแบบสอบถามสาเหตุของความเครียด และแจกจ่ายให้นักศึกษาจำนวนหนึ่ง จึงได้ข้อมูลมาว่าต้นเหตุของความเครียดนั้นเกิดจากการเรียนไม่ทัน
อ่านหนังสือสอบไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง 

คิดไปคิดมา พวกเราเลยปิ๊งไอเดียที่จะทำสมุด Smuns Note ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น เพื่อลดปัญหาความเครียดและความกังวลของนักศึกษา เราจึงเริ่มค้นหาโมเดลของสมุดในแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเรา เช่น แพลนเนอร์ที่ลงรายละเอียดปฏิทินงานของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเทคนิคการแบ่งช่องในสมุดตอนจดเล็กเชอร์ที่ง่ายต่อการอ่านทบทวน 

ด้วยแรงสนับสนุนจากโครงการ
Making More Health Thailand 2015 โดยมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) ที่สนับสนุนและให้ทุนในการตั้งต้นโครงการ พวกเราจึงมีโอกาสได้ทำตามความตั้งใจ ซึ่งตลอด 6 เดือนของโครงการ พวกเราเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงานหลายครั้ง ถึงแม้แต่ละคนในทีมจะไม่ค่อยมีเวลา บางคนติดฝึกงาน บางคนติดเรียน แต่พวกเราก็ตั้งใจอย่างมาก และคิดเสมอว่าจะผลักดัน SMUN NOTE ให้เกิดขึ้นมาให้ได้ มีบ้างบางครั้งที่พลังใจหมด เพราะทุกคนในทีมไม่มีเวลาคุยกัน งานไม่เดิน แต่โชคดีที่พวกเรามี โค้ชพี่โม และโค้ชพี่ออม ที่คอยแนะนำตั้งแต่เริ่มโครงการและคอยให้กำลังใจเสมอมา

จนในที่สุดเราได้สรุปรูปแบบ และฟังก์ชั่นต่างๆ ของ SMUN NOTE ออกมาเสร็จเรียบร้อย แต่ทุกอย่างก็ต้องหยุดลงด้วยเหตุที่ว่า ทุกคนในทีมไม่พร้อมเนื่องจากต้องไปฝึกงาน และบางคนก็เรียนจบแล้ว ไม่สามารถทำโครงการต่อได้ ทุกคนจึงตกลงกันที่จะ “หยุด” ความฝันนั้นไว้ เพื่อไปทำหน้าที่ของตัวเอง 🙁

…….. แต่แล้ววันหนึ่งก็มีข้อความเด้งขึ้นมาในแชทกลุ่มว่า “พี่ๆ ครับน้องชมรม SUT SE สนใจทำ SMUN NOTE ต่อ และจะนำมาใช้งานจริงที่มหาวิทยาลัยฯ และวางจำหน่ายเพื่อหารายได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป” ..เราเริ่มมีความหวังกันขึ้นมาอีกครั้ง โดยทีม SMUN NOTE รวมทีมกับสมาชิกชมรม SUT
SE นำโปรเจกต์ของเราไปเข้าร่วมค่าย SUT Startup Camp #5 เพื่อพัฒนาให้สามารถเกิดขึ้นจริงภายใน มทส. 

นั่นละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องเดินหน้าหาทุนกันใหม่ น้องๆ ยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้สนับสนุนโครงการ และมีอาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คอยช่วยผลักดันในทุกๆด้าน และช่วยพาเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อนำเสนอผลงาน ดังนี้

  • นำเสนอโครงการ SMUN NOTE ให้กับ ผศ.ดร.อาทิตย์
    คูณศรีสุข หัวหน้า
    สถานพัฒนาคณาจารย์
    ได้พิจารณาโครงการ เพื่อนำไปลงมือทำจริงกับนักศึกษา มทส.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  • นำเสนอโครงการ SMUN NOTE ให้กับ รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้มทส. ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตให้นักศึกษา มทส.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ใช้จริง

จนในปีการศึกษาใหม่นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 บางส่วนจะได้รับการแจก SMUN NOTE และนำไปใช้จริงในการวางแผนการเรียนพร้อมทั้งจดบันทึกด้วย และมีการวางจำหน่ายใน มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ เราก็ยังวางขายให้กับคนที่สนใจ ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา 

สุดท้ายนี้พวกเราทีม SUT See U ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับจากความคิดลมๆ แล้งๆ ของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ทุกวันนี้กลายเป็นความจริงที่น่าภาคภูมิ และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะพัฒนา SMUN NOTE ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถจำหน่ายออกนอก มหาวิทยาลัยฯ ได้ต่อไป

…………ขอบคุณครับ………….


การทำงานของ SMUN NOTE 

>>> ช่วงแรกในระหว่างที่ทำโครงการ

พวกเราเน้น ทฤษฎีของ cornell note ที่แบ่งพื้นที่การจดบันทึกออกเป็น 3 ส่วน ดังรูป เพื่อช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้น รวมถึงมีปฏิทินช่องใหญ่ๆ เอาไว้จดและวางแผนว่าในแต่ละวันจะทำอะไร มีเรียนวันไหน สอบวันไหน ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือวันไหน และนอกจากความ SMART ก็ต้องมีความ FUN ด้วย เราจึงคิดฟังก์ชั่นสนุกๆ เช่น คำคมขำๆ มุกเสี่ยวๆ เกมสนุกๆ ง่ายๆ แทรกลงไปในสมุด และพยายามออกแบบสมุดให้มีความสวยงามเหมาะกับวัยรุ่น ใช้ถือไปไหนมาไหนได้ไม่อายใครด้วย

>>>ช่วงปัจจุบันที่ผลิตและจำหน่ายที่ มทส.

เน้นให้วางแผนการใช้ชีวิต โดยการทำ planner ตั้งเป้าหมายในการเรียน ส่วนปฏิทินก็เป็นของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีกิจกรรมต่างๆ และวันสอบของทางมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกับสามารถจดภารกิจที่จะทำในแต่ละวันได้ด้วย โดยเราเสริมคำคมสร้างแรงบันดาลใจและมีรูปที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น รูปชุดครุย รูปบัณฑิตจบการศึกษา เป็นตัวช่วยสร้างกำลังใจไปให้ถึงเป้าหมายด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนที่ใช้จดบันทึกด้วย แต่ไม่เน้นมาก จะไปเน้นที่ planner มากกว่า เนื่องจากเราพบว่าเด็ก มทส.จำนวนมาก วางแผนผิดหรือไม่มีการวางแผนในการเรียน เราจึงทำให้ SMUN note หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้


Posted by SMUN NOTE on Sunday, June 26, 2016

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below