JOURNALSStart up go

การสร้างเสริมชุมชนให้มีความสุขด้วยการนำแอพพิเคชันมาช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นดีขึ้นครับ

27 ตุลาคม 2016
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
a

เราได้สร้างแอพพิเคชันและเวปไซด์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ทำธุรกิจและผู้สนใจธุรกิจ ทั้งSME ทั่วไปและ SME ในแนว Start up เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทุกเพศทุกวัย ในการเข้าถึงหลากหลายเพล็ตฟอร์ม ทั้งเวปไซด์ แอพพิเคชัน Android IOS แท็บเล็ต ไอแพด มือถือ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรเจคนี้จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆที่มีการแพร่หลายของแอพพิเคชันและเวปไซดืนี้ ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาต่างๆที่สืบเนื่องจากเศรษฐกิจ ทำใช้ชุมชนมีความเจริญ มั่นคง และมีความสุขครับ

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below