JOURNALSAlways Grow Project (เสมอใจ)

กำเนิดผลิตภัณฑ์แรกของเสมอใจ

1 ธันวาคม 2016
, , , , , , ,
,
Screen Shot 2559-12-01 at 14

วันแรกที่ฉันลงมือทำโครงการนี้ ฉันขับรถไปหาป้าขนิษฐา หลำโต หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ แรกเริ่มป้าแกทำน้ำลูกยอสมุนไพรนั่นแหละ แต่ป้าแกไฟแรงมีอะไรในสวนแกก็หยิบมาทำได้หมด ฉันเล่าโครงการฯให้ป้าฟัง ป้าตอบกลับมาในแววตามีประกายว่า “ป้าชอบคนมีไฟ” แล้วพาฉันเดินชมสวน เพื่อแจกแจงวัตุดิบที่มีให้ฉันดู 

ฉันไปๆมาๆระหว่างบ้านกับสวนป้าอยู่หลายครั้งเหมือนกัน จนได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกออกมา คือ สบู่อินทรีย์ หรือสบู่ออร์แกนิคนั่นหล่ะ สูตรแรกทำจากมะเฟืองและน้ำนมข้าว สูตรที่สองทำจากฟักข้าวและน้ำนมข้าว ทั้งสองสูตรป้าใส่ว่านนางคำและทานาคานิดหน่อย แกว่ามันจะเสริมสรรพคุณกันและลดฤทธิ์แรงอย่างกรดจากมะเฟืองได้ด้วย

ฉันและครอบครัวใช้สบู่เสมอใจตั้งแต่วันแรกที่ทำเสร็จ จนวันนี้ก็ราวเดือนเศษ หากนี่คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฉันว่าผลลัพธ์มันออกมาดีเกินกว่าทฤษฎีที่ตั้งไว้เสียอีก

เสมอใจ
ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากสวนเกษตรอินทรีย์ของไทย

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below