JOURNALSDANIKA

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสัมมาธุรกิจ3 – พีรณัฐ วาจานนท์ เลขที่7

22 ธันวาคม 2016
, , , , , ,
light bulb

จากการเรียนการสอนในคาบที่ผ่านมา ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างหลังจากป่วยแล้วขาดไปหนึ่งครั้ง ซึ่งกิจกรรมแรกเป็นการฝึกจำลองสถานการณ์ โดยให้นักเรียนมีบทบาทสมมติเป็น Bussiness consultant ช่วยเหลือโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งที่มีปัญหา กิจกรรมนี้จบด้วยการเรียนรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาแบบเรียบง่ายและนำไปใช้ได้จริง อันนำไปสู่กิจกรรมต่อไปคือให้นักเรียนหาสิ่งที่ถนัดและสนใจนำมารวมกับปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่เราเล็งเห็น ซึ่งจะออกมาในรูปแบบไอเดียที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล จากนั้นจึงนำมาแลกเปลี่ยนในห้องเพื่อช่วยกันเพิ่มเติมเสริมความคิดให้ไอเดียเหล่านั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยรวมแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้หลักๆ คือกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และที่สำคัญที่สุดที่ได้คือการได้ทำ Dream it Do it ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรวบรวมไอเดีย สามารถต่อยอดต่อไปในการทำงานกลุ่มได้ครับ

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below