JOURNALSDANIKA

สิ่งที่ได้เรียนรู้ เจส 16/12/16

22 ธันวาคม 2016
02b54296454b2228b6c39dcc5f652961

หนูได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่น สิ่งที่เราเก่ง สิ่งที่เราสนใจ รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เรากำลังเป็นห่วง สิ่งเหล่านี้หากเรานำมันมารวมกัน อาจจะเกิดเป็นอะไรที่มีทั้งคุณค่าทางจิตใจ และสามารถเกิดเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆนั้นได้อีกด้วย
และยังไได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ มุมมองต่างๆของเพื่อน สิ่งที่เพื่อนชอบที่สนใจ รวมทั้งได้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่มีแต่ไม่เคยคิดถึงเลยด้วย เช่น สายไฟพันกัน รายการภาษาสอนผิด เป็นต้น

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below