JOURNALSNONE

สิ่งที่ได้เรียนรู้ | ศิริเฉลิม เทศสิงห์ บอนน์

22 ธันวาคม 2016
, , , , , , , , ,
, , , , ,
2a49b9a93a21e7978057df8b3b346809

ในคาบที่ผ่านมา รู็สึกว่าได้ค้นพบตัวเองและทำให้เส้นทางของตัวเองชัดเจนมากขึ้น อาจจะเป็นเพียงความชอบที่เรามีให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พอทำกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมาตลอด สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ การที่เรากล้านำสิ่งที่คิดมาทำจริงเป็นก้าวเเรกที่ดีในการเริ่มทำธุรกิจครับ

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below