JOURNALSNONE

สิ่งที่ได้เรียนรู้ | ชนาธิจจ์ สาทประสิทธิ์ ช็อปเปอร์

22 ธันวาคม 2016
, , , , , , , , ,
, , , , ,
5590c94a0e20d1683a7934925dd85d26

ได้เรียนรู้ว่าเราสามารถนำเอาความชอบหรือความถนัดของตนเอง มารวมกับสิ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหา โดยกลับมาคิดให้กลายเป็นสินค้า  ในคาบที่ผ่านมาเราก็รู้เรื่องของเพื่อน รุ่นพี่ที่มีความคิดที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อมารวมเพื่อที่จะทำสินค้าในกลุ่มเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสามารถต่อยอดอะไรได้อีกบ้าง

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below