JOURNALSbake with love

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้าวหอม

22 ธันวาคม 2016
, , , , ,
, , , ,
maxresdefault

สิ่งทีได้เรียนรู้ในวันนี้ ตอนแรกเราได้เรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มและคิดเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลเด็กและให้หาวิธีทำให้เด็กไม่เอาตุ๊กตากลับไปด้วย แล้วหลังจากนั้นก็ได้ทำงานdream it do it ที่ทำให้เราได้เอาสิ่งที่เราถนัด สิ่งที่ชอบหรือเรื่องที่วนใจมาทำรวมกันทำให้เราได้ไอเดียเรื่องต่างที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วอยากแก้ออกมา 
ทำให้ได้เรียนรู้ว่าปัญหาหากเรามองมันดีๆมันก็มีทางแก้อยู่เสมอ แต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราะเลือกวิธีไหนแล้ววิธีนั้นเหมาะสมแะคุ้มค่าหือเปล่า

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below