JOURNALS

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ธันยพร เฮงรุ้ง (แก้ม) ม.4 เลขที่ 16

23 ธันวาคม 2016
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
tumblr_inline_o9ly0tUYMk1rnqd0t_540

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานที่ผ่านมา คือการได้รับข่าวสาร และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น จากการทำงานที่ผ่านมา ได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมาเยอะมาก ที่สำคัญคือความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ช่วยแก้ปัญหาสังคม พอมารวมกันก็สามารถเดินไปด้วยกันได้ อย่างลงตัว รู้สึกดีใจ ที่ได้เรียนกับพี่ๆอโชก้าค่ะ 🙂

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below