JOURNALSTOFOO

สิ่งที่ได้เรียนรู้ แก้ม

24 ธันวาคม 2016
, , , , , ,
IMG_6788

จากการทำงานที่ผ่านมา ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การนั่งคุยกัน ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ และสุดท้ายก็สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ตามค่ะ ดีใจที่ได้เรียนกับพี่ๆอโชก้าค่ะ:)

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below