JOURNALSDANIKA

Idea Development สิ่งที่ได้เรียนรู้ แคมป์ ภูศิลป์ ภูริวัฒนพศ์ 23/12/59

4 มกราคม 2017
, , , , , ,
ac23567992eafc5e1477950541254986

23/12/59

ในสัปดาห์นี้ผมได้เรียนรู้จากกิจกรรมสองส่วนหลักๆ 

1.) Case Study: จากการดูคลิปเกี่ยวกับโปรเจ็คของนักศึกษาที่มหาวิทาลัยแห่งหนึ่ง โดยโครงการคือการทำอะไรซักอย่างเพื่อที่จะให้คนในมหาวิทยลัยใช้ไฟฟ้าน้อยลง โดยวิธีการแก้ปัญหาคือการทำให้คนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก และเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ของช่วงนี้ของปีนี้ กับปีก่อน โดยการที่จะทำให้คนมีอินกับเรื่องนี้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ “ความรู้สึก” เข้ามาช่วย ซึ่งในกรณีนี้ใช้ความรู้สึกสงสาร เพราะว่าตัวความรู้สึกนี้เป็นอะไรที่คนเข้าถึงได้ง่าย เเละเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับคนจึงทำให้คนหันมาให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟมากขึ้น

2.) ส่วนนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่สิ่งที่ได้ทำคือ ได้รวมกลุ่มกันและพยายามเลือกสิ่งที่เราอินที่สุดจาก 3 อย่างที่เราได้เลือกมา เเละลองคิดต่อนิดๆว่า เราจะออกแบบมันออกมาเป็นแบบไหน แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นไหนเพราะว่ายังตัดสินใจกันไม่ได้ และได้รับการบ้านก็คือให้ไปสัมภาษณ์คนที่จะได้รับผลกระทบของโปรเจ็คเรา หรือกำลังรับผลกระทบของปัญหาที่เราพยายามจะแก้ใขอยู่

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below