JOURNALSRIMMS

สิ่งที่ได้เรียนรู้//2 ปัณณ์ เล้าวัชระ ม.4

5 มกราคม 2017
, , , , , ,
, , , , , , , ,
source

เมื่อครั้งล่าสุดที่ได้เรียนสัมมาธุรกิจ ผมได้เรียนรู้ว่าการก่อตั้งธุรกิจหรือโปรเจคอะไรสักอย่างนั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบ/สนใจ/ทำได้ ก่อนเพื่อให้สิ่งๆนั้นมาเป็นพลังใจที่จะเติมพลังงานในการทำงาน เป็นแรงผลักดันให้ทำต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่หรือเล็ก หากเราคิดเชื่อมโยงกับปัญหาที่เราสนใจได้ ฝันของเราก็จะเกิดขึ้นได้แค่ไม่ไกลเอื้อมมือครับ

-{อยากไปเร็วก็ไปคนเดียว อยากไปไกลต้องไปด้วยกัน}-
 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below