JOURNALSbake with love

สิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งที่3 ปลานิล

11 มกราคม 2017
, , , , ,
, , , ,
462873-smith5

การเรียนรู้ในครั้งนี้เราได้พี่ๆ ทีม A-Chieve มาเป็นเหมือนกับแขกรับเชิญที่มาให้ความรู้กับพวกเรา เพราะพวกพี่ๆ ทีม Ashoka ไปเตรียมวิ่งครับ ในครั้งนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่การแนะนำตัว, เล่าความฝัน, การถาม-ตอบกับพวกพี่ๆ,เล่าความฝัน, ฟังพี่ๆ บรรยายเรื่อง If กับ Then และสิ่งที่พวกที่ๆทำ, การทำกิจกรรมที่ให้เราแบ่งกลุ่มและเขียน If กับ Then โดยการสร้างบทบาทสมมุติว่าเราเป็นหนึ่งในทีม A-Chieve และต้องแก้ปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกพี่ๆเขาทำ, ได้ฟังเพื่อนๆ และได้รู้ว่าแต่ละคนมีความฝันทางด้านอาชีพอะไรบ้าง เพราะส่วนมากก็เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้มาก่อน แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมจริงๆ ก็คือเรื่อง If กับ Then หรือภาษาไทยก็คือ ถ้า…แล้ว… เป็นเรื่องของเหตุผล คล้ายๆ เรื่องตรรกศาสตร์ในวิชาเลข อย่างเช่น ถ้าคนมีปืน แล้วคนจะยิงกัน อะไรประมาณนี้ แต่สิ่งนี้ก็สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้เหมือนกัน โดยการสมมุติสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาใส่ใน If แล้วก็ลองคิดเล่นๆ ถึงผลที่จะตามมาหลังจากนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ทีม A-Chieve มากที่ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ พวกนี้ครับ ถึงครั้งนี้จะไม่มีช็อคโกแลตมายั่วก็ตาม แต่ก็สนุกดีครับ 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below