JOURNALSRIMMS

สิ่งที่ได้เรียนรู้ เอคชีฟ ข้าวกล้า

17 มกราคม 2017
, , , , , ,
, , , , , , , ,
IMG_8062

สัปดาห์ล่าสุดมีพี่จาก อะ ชีฟ เข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเรา โดยในคาบแรกจะออกเป็นแนวพูดคุยแบบเป็นกันเอง
โดยมีการถามตอบต่างๆไปเกี่ยวกับแนวคิดของเรากับอนาคตว่าวางแผนจะทำอะไรและก็ได้เรียนรู้ว่าพี่ๆทำานเกี่ยวกับอะไรกัน
 และพอเข้าคาบหลังพี่ๆก็จัดกิจกรรมให้เราเป็น อะ ชีพเบอร์ โดยให้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มละสามคนพี่ให้ลองคิดที่จะแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการศึกษาแต่เป็นในรูปแบบของพี่ๆอะ ชีพ ผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดในหลายๆรูปแบบได้ลองเอาปัญหาที่คน
ส่วนใหญ่ไม่คิดจะแก้มองข้ามกันไปได้ลองเอาสิ่งเหล่านั้นมาดูและลองอยู่กับมันเพื่อหาทางออก

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below