JOURNALSCACTUS

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ในคาบที่ 3 6/1/2017 ฟ้าใส

17 มกราคม 2017
background-cactus-fantasie-green-Favim

สัปดาห์นี้พี่ๆa-chieve ได้มาสอนแทนพี่ๆอโชก้า พี่เค้าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็ก ทำให้เด็กค้นพบสิ่งที่อยากทำหรืออยากจะเป็นในอนาคต ด้วยการทำกิจกรรมผ่านworkshopที่พี่ๆเค้าได้จัดขึ้น และในแต่ละ workshop นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนาคตของเด็กเช่น กิจกรรม ฟักฝันเฟส เป็นต้น
ในคาบที่ผ่านมา พี่ๆได้มาสอนเราเรื่อง If…Then ซึ่งทำให้เรามีกระบวนการคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้มีมุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้น และนำมาปรับใช้กับธุรกิจเราได้

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below