JOURNALSbake with love

สิ่งที่ได้เรียนรู้ เเจม

17 มกราคม 2017
, , , , ,
, , , ,
FB_IMG_1484567621692

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่ๆ  achieve ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
คือ. การคิดแก้ไขปัญหาสำหรับแจมสิ่งที่รู้สึกว่าเก็บมาได้มากที่สุดคือหากเราอยากจะพัฒนาแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันอย่างละเอียดลึกซึ้ง. เข้าใจถึงรากฐานต้นตอสาเหตุ ของมันอย่างเที่ยงแท้ถึงจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนได้. 
สิ่งที่แจมได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ. เรื่องค่านิยมของสังคม. ทางการศึกษาและการประกอบอาชีพซึ่ง
เป็นปัญหาที่พี่เขาให้เราลองทำกิจกรรมออกแบบวิธีการแก้ไขดู. มันทำให้แจมเห็นว่า สังคมตัดสินคนมากเกินไป. อย่างเช่นค่านิยมว่าจบหมอดี จบอาร์ทไม่ดี ไม่มีประโยชน์ เป็นต้นมันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยสับสนในตัวเอง และเป็นการที่สังคมตีกรอบให้กับคนกลุ่มหนึ่งมากเกินไป  แจมคิดว่าได้เรียนรู้ที่จะพิจารณาถึงคุณค่าและประโยชน์ต่อศักยภาพของตนเองและผู้อื่นให้ถี่ถ้วน ในหลายๆด้านหลายแง่มุมไม่ใช่ตามกระแสสังคมเพียงอย่างเดียว เพราะสังคมมันสมบูรณ์ได้จากหลายองค์ประกอบ   

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below