JOURNALSUnderconstruction

สิ่งที่ได้เรียนรู้ นายเตชินท์ เกิดพรพุทธมนต์ ม.5 เลขที่7 ครั้งที่4

29 มกราคม 2017
, ,
_DSC8372

ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญต่อผมมาก เป็นบทเรียนที่คงไม่ได้หาเรียนง่ายๆ
บทเรียนนี้สอนให้ผมรู้จักการจัดการ ผมมีงานที่ต้องจัดการก็คือการบ้านของวิชาสัมมาธุรกิจ แต่นอกจากการบ้านในวิชานี้ก็ยังมีการบ้านวิชาอื่น และมีงานนอกอีกด้วย
ขณะนั้นผมก็ประมาทตนเอง คิดว่าตนเองรับผิดชอบงานการบ้านเรียบร้อยแล้วจึงไปทำงานอย่างอื่นโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน จากความประมาทนั้นทำให้ผมพลาดจนได้ ผมไม่ได้ทำงานไปงานนึง ทำให้ผมรู้สึกตกใจตัวเองมาก เพราะปกติจะทำงานครบส่งตรงเวลา แต่ด้วยความไม่รอบคอบจึงทำให้ผิดพลาด จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมนึกถึงหลักแห่งความสำเร็จ “อิทธิบาท4” 1.ต้องมีไฟในการทำงาน มีความสนใจ และอยากที่จะทำ 2.มีความเพียร ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรค 3.ทำงานอย่างตั้งใจ จดจ่อกับงาน ไม่คิดวอกแวก 4.ข้อที่ผมพลาดไป ก็คือการตรวจตรา ในครั้งหน้าผมที่ผมได้มีโอกาสทำงานอะไรก็ตามก็จะยึดหลักนี้ให้อยู่ในใจมากขึ้น ก่อนหน้านี้บางครั้งผมอาจข้ามขั้นตอน เพราะคิดว่าไม่เป็นไร นิดเดียว แต่ตอนนี้ผมได้เห็นความสำคัญของสิ่งสิ่งนี้แล้ว และยอมเสียเวลาเล็กน้อยตรวจตราให้รอบคอบ ดีกว่าที่ไปเสียใจภายหลังว่าผิดพลาด 

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below