JOURNALSRIMMS

สิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งล่าสุด ปัณณธร ขันธารักษ์ ม.4

30 มกราคม 2017
, , , , , ,
, , , , , , , ,
c2b44ba6d8575dbfb1b32605aa9b4cc6

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้ว่าบางปัญหาเราก็กลับมาเเก้ให้มันกลายเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ เพราะในบางครั้งก็ทำให้รู้ว่าเรามีโอกาสเเค่ครั้งเดียวเท่านั้น ในสังคมข้างนอกไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราทุกครั้งที่เราพลาด ไม่มีใครจะโอกาสเราสองรอบสามรอบกับความผิดต่างๆ เพราะในครั้งต่อไปหน้าที่เเละความรับผิดชอบย่อมจะต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มันยิ่งทำให้เราจะต้องรอบคอบเเละเอาใจใส่การงานที่ได้รับมอบหมาย ทุกหน้าที่ที่สั่งเเละจะต้องทำอย่างเต็มที่เเละสุดความสามารถเพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพ สิ่งที่ได้เรียนรู้อีกข้อคือ เราอยู่กับเป็นทีมเรียนกันเป็นกลุ่มซึ่งถ้ามีคนหนึ่งในกลุ่มไม่ส่งงานตามเวลาที่กำหนด ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น เหมือนเราเป็นเเค่หยดน้ำเล็กๆที่ร่วงใส่กระดาษเเต่มันกันซึมเเละขยายเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น ตวามรับผิดชอบเเละการเอาใจใส่ต่อสิ่งต่างๆเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่างๆจะทำให้เราสิ่งเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below