JOURNALS

Coaching record #2 โดยโค้ชแหม่ม

3 กุมภาพันธ์ 2017
, ,
, ,
Coaching

วันที่ 4/1/2560

โครงการ. Dream Hub

ทีม Dream Hub

สมาชิกที่เข้าร่วม น้องอัฐ

สรุปบันทึกการโค้ช

GROW

Goal เป้าหมายการโค้ช

ได้รายละเอียดของ root of cause analysis ที่ครอบคลุมกว่าเดิม ได้แผนการทำงานขั้นต่อไปของน้องๆ

Reality สิ่งที่พบ ผลลัพธ์ หรือความคืบหน้าของน้อง (งานดำเนินไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด)

น้องๆ ทำ root cause analysis มาใหม่ และได้โทรปรึกษากัน เพื่อเปลี่ยนเรื่อง โดยตอนแรกน้องจะทำปัญหา ของชมรม interact ที่น้องเคยอยู่ตอนสมัยเรียน แต่ปัจจุบันน้องๆ ในชมรมมีความรู้สึกไม่อยากทำกิจกรรมใดๆ จึงให้น้องๆ ทำ root cause analysis ของชมรมส่งมาใหม่ แต่เมื่อน้องส่งมา ครั้งนี้น้องส่งปัญหาของตัวน้องเอง คือ การที่เด็กมีความสามารถแต่ไม่สามารถนำความสามารถของตัวเองออกมาใช้ ซึ่งน้องได้ส่งรายละเอียดมาให้ดู (ได้ส่งตามไฟล์แนบให้นะคะ)

น้องๆ ส่งแผนการทำงานมาให้นะคะ ว่าจะส่งอะไร ทำอะไร และส่งให้เมื่อหร่

Options ทางเลือกต่างๆ

– ให้ไปคิดเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายคือใคร จะทราบได้อย่างไรว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นมีปัญหาดังกล่าว ปัญหานี้ส่งผลกระทบกับอะไรอย่างไร หรือไม่

– ให้พิจารณาว่า ทำไมต้องแก้ปัญหานี้ เพราะอะไรจึงอยากทำ

– แผนการทำงานที่น้องส่งมา ให้ปรับนิดหน่อยในส่วนของ theory of change ซึ่งน้องคิดว่าจะส่งในวันที่ 13-14 ให้คิดร่างมาเพื่อนำมาปรึกษาใน help desk ที่จะเข้าในวันที่ 10 ด้วย

Way forward/ Next step แผนการทำงานต่อ การบ้านสำหรับน้อง และการนัดหมายครั้งต่อไป

– ให้พิจารณาทำในส่วนของ problem research planning และ problem situation ใหม่ เนื่องจากน้องเปลี่ยนประเด็น

– ให้น้องทำตามแผนงานที่ได้ส่งให้

นัดครั้งต่อไป เมื่อน้องๆ คิด problem situation เสร็จ ประมาณ 7 หรือ 8 ม.ค. 60 Root Case Analysis เด็กมีความสามารถ PDF.pdf S__5513302.jpg

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below