JOURNALSPet Planet

ศึกษางาน ถอดแบบเรียน จาก Catster

3 กรกฎาคม 2017
19718760_10155457944463894_1834265592_o

วันที่ 6 พฤษภาคม 2017 ทีมงานโครงการ Pet Planet ได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ และศึกษาดูงานจากพี่ณัชญ์เจ้าของเพจทูนหัวของบ่าว เจ้าของ Catster 
บ้านพักพิงแมว  ในจังหวัดสมุทรปราการ
 

ความเป็นมา

ที่มาของชื่อ Catster เกิดขึ้นจากความต้องการของพี่ณัชญ์ที่อยากจะช่วยเหลือแมวจร จากการที่ได้เลี้ยงดูอดีตแมวจรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
และนำประสบการณ์ความรู้จากการที่ได้ศึกษาดูงาน ในบ้านพักพิง และ Cat cafe ในประเทศต่างๆมาปรับใช้ในที่แห่งนี้
100
                                                                                                                                   

ที่มาของชื่อ Catster
                                                                                                                                                                            
มาจากคำว่า Cats ผสมกับคำว่า Hipster                                               
ที่มาจากลักษณะนิสัยของแมวที่มีความหลากหลาย เป็นตัวของตัวเองเหมือนเหล่า Hipster

กิจกรรมใน Catster

เล่นกันแมว สามารถเข้ามาลองเลี้ยง ลองเป็นอาสาดูแลแมว ตัดเล็บ แปรงขน ให้อาหาร เก็บอึ
และ มีบริการนวด และ กิจกรรมพิเศษต่างๆให้บริการ

ที่อยู่

Catster ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน โครงการ Biz Town จ.สมุทรปราการ โดยแบ่งเป็น 4 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของร้านค้า ที่จำหน่ายอาหาร อุปกรณ์ของใช้สำหรับแมว และของใช้ที่ระลึกต่างๆสำหรับผู้เข้าบริการ 

ชั้นที่ 2 เป็นห้องกิจกรรม ที่มีให้นวด ทานน้ำและ ขนม และทำกิจกรรมอื่นๆ
ที่จะจัดขึ้นหมุนเวียนในแต่ละช่วงเวลา                                                                                                                                                            

ชั้น 3 เป็นห้องของแมวที่รับมาดูแล จากทางโรงพยาบาล คลีนิคสัตว์ และสมาชิกเพจที่ติดต่อ
และสามารถรับไปเลี้ยงได้  

 

ชั้น 4 เป็นที่อยู่ของเสือจากัวร์ อดีตแมวจรที่เคยถูกยิงที่ขา และมีการติดเชื้อเอดส์แมว

 

ที่มาของรายได้

รายได้หลักมาจากบริการนวดในร้าน รองลงมาคือ สินค้าต่างๆ และ ค่าเข้าบริการ                                                          

การบริหารจัดการ

รับแมวในการดูแลในบ้านที่จำนวนสูงสุด 15 ตัวในบัจจุบัน
ใช้ระบบการจ้างพนักงาน และเปิดให้มีอาสาเข้ามาช่วยงานดูแลแมว
และมีการรับบริจากของใช้ และอาหารตามความต้องการ

พี่นัชญ์เล่าให้ฟังว่ามีโครการที่จะให้เด็กกำพร้าได้เข้ามากอดแมวที่นี่ โดยติดต่อกับศูนย์เด็กเร่ร่อน ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตัวเอง และที่จะรู้ว่าตนเองสามารถรักผู้อื่นได้ ซึ่งเป็น Model มาจากประเทศ Natherland

บทเรียนที่ได้จากการบทเรียน และประสบการณ์จากพี่ณัชญ์ และประสบการณ์ตรงใน Catster

– มีการสร้างแคมเปญให้รับสัตว์เลี้ยงจรไปเลี้ยงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาในต่างประเทศ
  และในประเทศยุโรปไม่มีอุบัติการณ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแล้วในปัจจุบัน และประชาชมีความรับผิดชอบในการฉีดยา ทำหมันอย่างจริงจัง

– นอกจากแมวสีดำที่คนไม่นิยมรับไปเลี้ยง แมวสีเปราะก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
แต่ Story telling ที่บอกให้เห็นถึงความน่ารักของแมว มีส่วนอย่างมากที่จะประชาสัมพันธ์ ให้แมวมีโอกาสถูกรับไปเลี้ยงมากขึ้น

– บ้านพักพิงสัตว์ที่เปิดให้คนเข้ามาสัมผัสกับสัตว์สามารถ สามารถช่วยให้เด็กๆหรือผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสสัมผัสกับแมวได้รู้ว่าตนเองแพ้ขนแมวหรือไม่

-ของเล่นแมวมีส่วนสำคัญ และเป็นประโยชน์สำหรับแมวมาก ที่ทำให้แมวมีกิจกรรมเล่นซึ่งเป็นผลดีที่ช่วยให้แมวไม่เครียด และได้ใช้กล้ามเนื้อและ พลังงานมากขึ้น

 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below