JOURNALSOneSelf

5th iCARE Monthly Meeting : Social Impact Assessment Workshop

11 กรกฎาคม 2017
, ,
S__14377443

ในวันที่ 1 ก.ค. 2560 พวกเราทีม OneSelf ได้ไปประชุมประจำเดือนกับ iCARE หรือเรียกอีกชื่อว่างาน iCARE Monthly Meeting ครั้งที่ 5 โดยวันนี้ จะแบ่งการประชุมออกเป็น 3 ส่วนคือ

 

1.Check in

2.Workshop : วิธีการเก็บ Feedback

3.Update Project

 

โดยในวันนี้ เราจะมาแชร์วิธีการเก็บ Feedback สำหรับการวัดผลทางสังคมให้กับทุกคน

 

การเก็บ Feedback มีอยู่ด้วยกัน 3 Steps คือ

 

Step 1 : Stakeholders’ Feedback Planning

 

จากการทำ IVC (Impact Value Chain) โครงการจะมี Output ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในขึ้นตอนนี้เราต้องวางแผนว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) กับ Output นั้น มีใครบ้าง

 

เช่น 

Output : จำนวนผู้เข้าร่วมที่สามารถระบุ Beings Needs Fears ที่เป็นแรงขับ (Drive) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้

Stakeholders : ผู้เข้าร่วมโครงการ , ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ , เพื่อนสนิทของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

Step 2 : Stakeholders Interview

 

หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเราจะเก็บ Feedback ในเรื่องใด และจากใครบ้าง ขั้นตอนต่อมาคือการคิดคำถามสัมภาษณ์ที่จะทำให้เราได้ทราบว่า คนเหล่านั้นได้รับผลลัพธ์ตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

 

เช่น

ก่อนเข้าค่าย เราเห็นตัวเองเป็นคนยังไง?

หลังจากจบค่าย เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างกับเรา?

 

โดยคำถามที่สำคัญมากคือ

“คิดว่าโปรเจกต์ของเรามีผลต่อผลลัพธ์นี้มากน้อยแค่ไหน (คิดเป็น %) และเพราะเหตุใด”

เพื่อที่เราจะได้ทราบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น มาจากเรามากแค่ไหน และเราจะได้นำมาปรับปรุงโครงการในครั้งต่อๆไป

 

ทั้งนี้ เราต้องเตรียมคำถามสำรองไว้เผื่อผู้เข้าร่วมไม่เข้าใจคำถามที่จะถาม รวมถึงต้องเตรียมวิธีการ ice breaking สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้สัมภาษณ์ด้วย

 

และควรมีคนไปสัมภาษณ์มากกว่า 1 คน เพื่อแบ่งหน้าที่กันถาม และจดข้อมูล

 

Step 3 : Stakeholders’ Feedback Analysis

 

นำผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดนั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่เราต้องทำเพิ่ม ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา ในภายภาคหน้า

 

จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดในวันนี้ สอนให้เรารู้ว่า การทำอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วดูเกิดประโยชน์ ดูทุกคนมีความสุขเป็นเรื่องง่าย แต่การที่จะวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ต้องให้เวลากับการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่เราทำ เกิดประโยชน์ที่เราต้องการจริงๆหรือไม่

 

ติดตามการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของพวกเราได้ที่ https://www.facebook.com/OneSelfThailand/

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below