JOURNALSYCK Inspire ( Youth Council Korat Inspire)

YCK inspire ปลุกพลังนักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1

12 ตุลาคม 2019
, , ,

YCK Inspire ปลุกพลังนักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ผ่านไปแล้วด้วยดี

มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กฯ จากอบต./เทศบาล มาเข้าร่วม 18 ตำบล จาก 14 อำเภอ เกือบครึ่งนึงของอำเภอทั้งหมดในโคราช มีคาดหวังในการเข้าร่วมงานคือ ได้เครือข่าย ความรู้และเทคนิคการขับเคลื่อนงานสภาเด็กฯ แนวทางการทำงาน การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและสภาเด็กเยาวชนในพื้นที่

เชื่อว่าเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงกว่า 20 ท่านที่ได้เข้าร่วมงานจะได้เพื่อน เครือข่ายใหม่ๆ ในการทำงาน เชื่อมกันด้วยความท้าทายร่วม อย่างการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรม การเสริมศักยภาพพี่เลี้ยงสภาเด็กเอง ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ ความท้าทายเรื่องเวลาทำกิจกรรม พื้นที่แสดงออก ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ความต่อเนื่องในการทำงาน ฯลฯ

เลยเป็นโอกาสดีที่เชิญเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กที่มีประสบการณ์ เจอความท้าทายเหล่านี้มาก่อน มาแชร์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน ได้แก่ แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย (คุณป้อม ธนพล ธัญญกรรม ต.หินดาด) การทำความเข้าใจข้อจำกัดและวิธีการจัดการการทำงานกับเด็กและเยาวชน (คุณคม อาคม อักวะรัง เทศบาลหนองบัวสะอาด) ตลอดจนเครื่องมือในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมเพื่อชุมชน ด้วยเครื่องมือ 3ดี (พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี) และ 5ส (สำรวจ สร้างสรรค์ สื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเปลี่ยนแปลง) (คุณอร ศุภากร แก้วทองคำ อบต.ดอน) และข้อมูลวิธีการเสริมการทำงานต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนกัน

สุดท้ายจบงานด้วยให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมลองตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน โดยนำความรู้ที่ได้หรือไอเดียที่เกิดขึ้นในงาน ไปลงมือทำจริง เรียนรู้และวัดผลกันภายในสองเดือน

กิจกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางผม ตัวแทน School of Changeemakers ขอขอบคุณ
– สสส. สำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ชวนและสนับสนุนการทำโครงการนี้
– บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ที่ช่วยให้ข้อมูล คำแนะนำ และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้เกียรติมาสังเกตการณ์งานที่เราจัด
– วิทยากรรับเชิญทั้งสามท่าน พี่ป้อม พี่อร คม
– ผู้เข้าร่วมทุกๆ ท่าน
– สถานที่จัดงานดีๆ จาก SEDA สถาบันพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– และที่สำคัญ ขาดไม่ได้เลยคือ ทีมงานผู้ประสานงานหลักประจำอยู่ที่โคราช ฟีม Apisit Fim และเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาช่วย ตาล อัญ ปิค หมิว มีน ก้าว อาจารย์ตุ๊กและน้ำที่แวะมาเยี่ยม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ